dörren ser vanlig ut
och jag vet förstås inte
att det som finns
där bakom
ska förändra mitt liv
för alltid
...
3%
av Sveriges poliser
har UTSATTS FÖR
VÅLD MED TILLHYGGE
det senaste året.
Stöd
Polisskade­stiftelsen

Swisha din gåva till

123 ­455 ­9597

Polisskadestiftelsen startades av Polisförbundet för att skadade poliser ska kunna söka pengar om de utsätts för brott i tjänsten. Stiftelsen har sedan starten delat ut över 5 miljoner kronor till Polisförbundets medlemmar. Bidragens storlek varierar – men hur mycket pengar som kan delas ut totalt beror helt på stiftelsens avkastning. Därför är privata gåvor oumbärliga för att våra medlemmar även i framtiden ska kunna söka pengar ifall de utsätts för brott och skadas i tjänsten.
 SWISHA ditt stöd idag!

Därför behövs Polisskade­stiftelsen

Här följer ett utdrag från Polisförbundets rapport "När de som ska skydda attackeras", om hot och våld mot poliser. Siffrorna nedan gäller utsattheten för hot, våld och annan otillbörlig påverkan bland de som jobbar inom ingripandeverksamheten. 

Hela rapporten finns att läsa här.

73%
utsatts för verbala hot
25%
utsatts för sparkar
69%
utsatts för våldsamt motstånd
25%
blivit spottade på
24%
utsatts för slag
16%
fått stenar/flaskor
kastade på sig.
15%
beskjutits med fyrverkerier/pyroteknik
7%
utsatts för bett
11%
hotats med tillhygge
7%
råkat ut för försök till påkörning (av fordon eller person)
3%
utsatts för våld med tillhygge
3%
blivit påkörda (fordon eller person)
9%
hotats med kniv
1%
gett andra exempel på våld de utsatts för
1%
utsatts för våld med kniv
1%
hotats med skjutvapen

Våra medlemmar upplever att våldet mot poliser i tjänst har blivit grövre.

Sök bidrag

sista ansökningsdag: 1 september
Ansök till din förbundsregion som lämnar ett yttrande och sedan sänder din ansökan till förbundets kansli.

Senast den 1 september ska ansökan vara inlämnad till förbundets kansli. Om du inte har fått en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan är det viktigt att du hör av dig till Polisförbundet. Om vi får din ansökan efter den 1 september överförs den till nästa år.

ANSÖKAN ska innehålla:

Fullständiga personuppgifter
Beskrivning av sjukdomen eller hur din situation ser ut.
Eventuell sjukskrivningstid och kvarstående men.
Övrig information som kan vara av värde för oss i vår bedömning.
Om du ansöker till Polisskadestiftelsen är det också viktigt att du beskriver händelseförloppet när du fick skadan, till exempel hur skadan uppstod och om det skedde under pressade förhållanden.

Om Polisskadestiftelsen

Vilka beslutar om bidrag?

Polisskadestiftelsen förvaltas av Polisförbundets styrelse. Polisförbundets kansli handlägger alla ansökningar som kommer in. Polisskadestiftelsens bidrag beslutas av en nämnd som består av rikspolischefen och förbundsordförande.

Händelser du kan få bidrag för:

Du kan få bidrag om du blir skadad i tjänsten och händelsen är riktad mot dig som polis.

Det kan till exempel vara:
• När du gör ett ingripande och får en avsiktligt riktad spark av personen du griper.
• Om du blir biten av en person som misstänks bära på en blodsmitta.

Händelser du inte får bidrag för:

Du får inte bidrag från stiftelsen om du skadar dig i tjänsten, men där skadan inte uppstått genom brottslig gärning.

Det kan till exempel vara:
• Om du kliver ur bilen för att springa efter några personer och då snubblar och skadar foten.
• Om du tillsammans med en kollega håller fast en stökig person och då av misstag blir träffad med ett slag av kollegan.

Bidragets storlek

I genomsnitt är bidraget cirka 3000 kr men för omfattande eller allvarliga händelser kan bidraget vara högre. Hur mycket pengar det blir i slutändan beror på stiftelsens avkastning och hur många ansökningar vi får in. Därför är ditt och andras stöd tilll stiftelsen oerhört viktigt.